Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/305/2018

(FO) Síkelová Ľubomíra (03.08.1971)

Bystrická 76/4 , 01501 Rajec

Spisová značka, typ konania:
8OdK/305/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ing. Katarína Muráriková
Správca:
Stav konania:
10.01.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.12.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.01.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Síkelová Ľubomíra, Bystrická 76/4 , 01501 Rajec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--