Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/572/2018

(FO) Trebatický Bohuš (12.06.1961)

Kočovce 573, 91631 Kočovce

Spisová značka, typ konania:
40OdK/572/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 10.01.2019
Stav konania:
27.08.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
17.12.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.01.2019 - Vyhlásený konkurz
27.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Trebatický Bohuš, 573, 91631 Kočovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--