Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1247/2018

(FO) Farkašová Erika (25.09.1961)

Tajovského 539/8 , 96501 Žiar nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
2OdK/1247/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
15.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.12.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.01.2019 - Vyhlásený konkurz
15.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Farkašová Erika, Tajovského 539/8 , 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
28.01.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
25.02.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
07.03.2019 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
12.03.2019 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
27.03.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--