Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/795/2018

(FO) Sivák Ján (04.10.1959)

Roztoky 93, 09011 Roztoky

Spisová značka, typ konania:
2OdK/795/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Stav konania:
12.09.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.12.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.01.2019 - Vyhlásený konkurz
12.09.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Sivák Ján, 93, 09011 Roztoky, Slovensko
Lehoty:
31.01.2019 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
04.03.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
12.03.2019 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
18.03.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
03.04.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--