Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/479/2018

(FO) Mikloš Jozef (04.04.1953)

Bratislava-Staré Mesto , 81102 Bratislava-Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
8OdK/479/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
19.01.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.12.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.01.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
JUDr. PaedDr. Jozef Malich, IČO , Záhradnícka 30 , 82108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--