Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/490/2018

(FO) Pikály Ľuboš (29.11.1962)

Bratislava-Dúbravka , 84101 Bratislava-Dúbravka

Spisová značka, typ konania:
37OdK/490/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
22.01.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.12.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.01.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
JUDr. Eduard Veterník, IČO , Svätoplukova 31 , 82108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--