Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 3R/1/2012

(FOP) Rudolf Špánik, IČO 33372462

Hollého 7, 01501 Rajec

Spisová značka, typ konania:
3R/1/2012, Reštrukturalizácia
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
28.12.2012 - Povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
22.10.2012 - Podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie
17.11.2012 - Začaté reštrukturalizačné konanie
28.12.2012 - Povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Rudolf Špánik (33372462) , Hollého 7, 01501 Rajec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky
Typ konania podľa územnej platnosti:
--