Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/11/2019

(FO) Adam Ján (29.08.1984)

Buzica 107, 04473 Buzica

Spisová značka, typ konania:
32OdK/11/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
12.04.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
09.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.01.2019 - Vyhlásený konkurz
12.04.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Adam Ján, 107, 04473 Buzica, Slovensko
Lehoty:
08.03.2019 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
25.03.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
08.04.2019 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--