Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/482/2018

(FO) Zsigmond Jiří (21.11.1962)

Bratislava-Záhorská Bystrica , 84357 Bratislava-Záhorská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
37OdK/482/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Stav konania:
23.01.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.12.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.01.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
AENEA Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., IČO , Jozefská 7329/3 , 81106 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--