Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/487/2018

(FO) Horváth Arnold (12.09.1975)

Čataj 35, 90083 Čataj

Spisová značka, typ konania:
8OdK/487/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
23.01.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.12.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.01.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mgr. Peter Arendacký, IČO , Železničiarska 13 , 81104 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--