Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/780/2018

(FO) Pužová Ingrida (05.04.1982)

Podskalka 5903, 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
2OdK/780/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Stav konania:
01.10.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
17.12.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.09.2019 - Vyhlásený konkurz
01.10.2020 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 28.12.2018
do 15.09.2019
Navrhovatelia:
Pužová Ingrida, Podskalka 5903, 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
28.01.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
28.01.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
26.02.2019 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
26.02.2019 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.03.2019 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
Zobraziť viac
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie