Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/123/2018

(FO) Árvaiová Adriana (06.01.1968)

Zemné 111 , 94122 Zemné

Spisová značka, typ konania:
23OdK/123/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
22.12.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.12.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.01.2019 - Vyhlásený konkurz
22.12.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Árvaiová Adriana, Zemné 111 , 94122 Zemné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
3 122,55 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
5 rokov a 3 dni
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
4 roky a 345 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--