Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/123/2018

(FO) Árvaiová Adriana (06.01.1968)

Zemné 111 , 94122 Zemné

Spisová značka, typ konania:
23OdK/123/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
12.01.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.12.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.01.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Árvaiová Adriana, Zemné 111 , 94122 Zemné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 3 122,55 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--