Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/125/2018

(FO) Kunkela Miroslav (24.11.1951)

Čeľadice , 95103 Čeľadice

Spisová značka, typ konania:
23OdK/125/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
--
Stav konania:
11.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.12.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.01.2019 - Vyhlásený konkurz
11.02.2020 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 07.01.2019
do 11.02.2020
Navrhovatelia:
Kunkela Miroslav, , 95103 Čeľadice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--