Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/604/2018

(FO) Pobežalová Oľga, Ing. (26.10.1952)

Vieska - Bezdedov 121 , 02001 Púchov

Spisová značka, typ konania:
38OdK/604/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
24.06.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
21.12.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.01.2019 - Vyhlásený konkurz
24.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Pobežalová Oľga, Ing., Vieska - Bezdedov 121 , 02001 Púchov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--