Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/826/2018

(FO) Horváthová Božena (12.08.1957)

Ladomirová 148, 09003 Ladomirová

Spisová značka, typ konania:
2OdK/826/2018, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
05.04.2019 - Zrušený konkurz
História stavov konania:
27.12.2018 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.01.2019 - Vyhlásený konkurz
05.04.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Horváthová Božena, 148, 09003 Ladomirová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--