(PO) LAUGARICIO, a.s. v konkurze, IČO 31412998

Bratislavská 14, 91105 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
3K/119/1995, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Elena Kúšová
Správca:
Stav konania:
08.12.1995 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
17.05.1995 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
08.12.1995 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História správcov:
od 23.09.2020
do 01.06.2022
Navrhovatelia:
Barát Ladislav, Mgr., Školská 3 , 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--