Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/13/2019

(FO) Slivka František (30.04.1966)

Exnárova 6622, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/13/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 06.02.2019
Stav konania:
06.02.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.02.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Slivka František, Exnárova 6622, 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--