Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/8/2019

(FO) Baláž Miroslav (15.07.1984)

Bradáčova 1683, 85102 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
8OdK/8/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
06.12.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2019 - Vyhlásený konkurz
06.12.2019 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 06.02.2019
do 20.09.2019
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie