Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/10/2019

(FO) Jurina Martin (25.08.1969)

Jamnického 3022, 84105 Bratislava-Karlova Ves

Spisová značka, typ konania:
B1-8OdK/10/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
06.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 06.02.2019
do 05.03.2020
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , majetok v hodnote 500,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 324,00 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie