Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/24/2019

(FO) Tokárová Milada (08.01.1970)

Podskalka 14 , 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
2OdK/24/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
12.02.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.02.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tokárová Milada, Podskalka 14 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--