Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/25/2019

(FO) Hopko Miroslav (12.06.1966)

Pod papierňou 1524, 08501 Bardejov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/25/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
24.05.2019 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
10.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.02.2019 - Vyhlásený konkurz
24.05.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hopko Miroslav, Pod papierňou 1524, 08501 Bardejov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--