Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/26/2019

(FO) Siváková Verona (15.05.1955)

Cigeľka 88 , 08602 Cigeľka

Spisová značka, typ konania:
2OdK/26/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
12.02.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
10.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.02.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Siváková Verona, Cigeľka 88 , 08602 Cigeľka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--