Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/19/2019

(FO) Vašková Monika, Mgr. (30.05.1973)

Balkánska 779/134 , 85110 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
37OdK/19/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vladimír Sklenka
Správca:
Stav konania:
08.02.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.02.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--