(FO) Záhradník Pavol (22.09.1964)

M. Dulu 4924, 03601 Martin

Spisová značka, typ konania:
1K/2/2009, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
od 28.03.2012
Stav konania:
10.12.2018 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.02.2009 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
10.12.2018 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Stredoslovenská energetika, a.s., IČO 36403008, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--