Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/44/2019

(FO) Červeňáková Irma (03.06.1956)

Podsadek 1226/121 , 06401 Stará Ľubovňa

Spisová značka, typ konania:
2OdK/44/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
05.04.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
16.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.02.2019 - Vyhlásený konkurz
05.04.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Červeňáková Irma, Podsadek 1226/121 , 06401 Stará Ľubovňa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--