Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/4/2019

(FO) Harman Ján (12.08.1980)

Súkennícka ul. 3052, 93405 Levice

Spisová značka, typ konania:
27OdK/4/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
od 02.02.2019
Stav konania:
02.02.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.02.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Harman Ján, Súkennícka ul. 3052, 93405 Levice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--