Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/5/2019

(FO) Bezáková Katarína (30.06.1952)

Štúrova 1419/41 , 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
30OdK/5/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
11.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
21.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.02.2019 - Vyhlásený konkurz
11.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bezáková Katarína, Štúrova 1419/41 , 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--