Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/43/2019

(FO) Hudáková Mária (08.10.1985)

Levočská 513/148 , 05301 Harichovce

Spisová značka, typ konania:
32OdK/43/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
01.10.2020 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
22.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.02.2019 - Vyhlásený konkurz
01.10.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Okresný súd Spišská Nová Ves, IČO 00165948, Stará cesta 3, 05280 Spišská Nová Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie