Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/42/2019

(FO) Strehovská Gabriela (13.12.1978)

Kolárska 2690/2 , 05201 Spišská Nová Ves

Spisová značka, typ konania:
26OdK/42/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
27.04.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
22.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.02.2019 - Vyhlásený konkurz
27.04.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Strehovská Gabriela, Kolárska 2690/2 , 05201 Spišská Nová Ves, Slovensko
Lehoty:
25.03.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
09.04.2019 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
24.04.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--