(PO) RCD, s.r.o. v likvidácii, IČO 44190387

Nové záhrady I 11, 82105 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
37K/4/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
od 08.11.2019
Stav konania:
03.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
23.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
13.02.2019 - Začaté konkurzné konanie
03.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 19.04.2019
do 07.11.2019
Navrhovatelia:
Mgr. Jana Lenková, IČO , Krížna 38 , 81107 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie