(FOP) Judita Juhászová,

Nová Vieska 146 , 94341 Nová Vieska

Spisová značka, typ konania:
4K/147/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Tóth
Stav konania:
31.05.2019 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
26.10.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
31.05.2019 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Bankruptcy and recovery, IČO 51643162, Kominárska 2,4 , 83104 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--