Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/7/2019

(FO) Matušková Katarína (16.12.1981)

Staré Levice 5829 , 93401 Levice

Spisová značka, typ konania:
28OdK/7/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
16.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
24.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.02.2019 - Vyhlásený konkurz
16.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Matušková Katarína, Staré Levice 5829 , 93401 Levice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--