Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/46/2019

(FO) Tokárová Zuzana (13.08.1948)

Nacina Ves 309 , 07221 Nacina Ves

Spisová značka, typ konania:
26OdK/46/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
03.05.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.02.2019 - Vyhlásený konkurz
03.05.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Tokárová Zuzana, Nacina Ves 309 , 07221 Nacina Ves, Slovensko
Lehoty:
28.03.2019 Štvrtok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
12.04.2019 Piatok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
29.04.2019 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--