Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/90/2019

(FO) Lakatošová Soňa (03.10.1983)

Hviezdoslavova 284, 96501 Žiar nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
4OdK/90/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
05.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.02.2019 - Vyhlásený konkurz
05.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Lakatošová Soňa, Hviezdoslavova 284, 96501 Žiar nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
25.02.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
26.03.2019 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
05.04.2019 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
10.04.2019 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
25.04.2019 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--