Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/13/2019

(FO) Vedrödy Vratko (15.08.1978)

Šintava 286, 92551 Šintava

Spisová značka, typ konania:
25OdK/13/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
13.02.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.02.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--