Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/22/2019

(FO) Galandáková Lenka (01.12.1980)

Rudník 381 , 90623 Rudník

Spisová značka, typ konania:
38OdK/22/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
11.07.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
18.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.02.2019 - Vyhlásený konkurz
11.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Galandáková Lenka, Rudník 381 , 90623 Rudník, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--