Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/69/2019

(FO) Sýkorová Mária (27.01.1954)

Kutuzovova 16 , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/69/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
16.02.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.02.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sýkorová Mária, Kutuzovova 16 , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--