Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/73/2019

(FO) Rabik Peter (08.05.1964)

Volgogradská 4784, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/73/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
06.04.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
23.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.02.2019 - Vyhlásený konkurz
06.04.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Rabik Peter, Volgogradská 4784, 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--