Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/43/2019

(FO) Barčák Roman (12.09.1963)

Homolova 2908, 84102 Bratislava-Dúbravka

Spisová značka, typ konania:
37OdK/43/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
27.06.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
31.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.06.2019 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 19.04.2019
do 26.06.2019
od 26.02.2019
do 18.04.2019
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie