Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/71/2019

(FO) Čonková Božena (15.10.1965)

Gen. Štefánika 1049, 06001 Kežmarok

Spisová značka, typ konania:
5OdK/71/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
05.04.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
23.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.02.2019 - Vyhlásený konkurz
05.04.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Čonková Božena, Gen. Štefánika 1049, 06001 Kežmarok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--