Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/73/2019

(FO) Alexovič Milan (28.05.1954)

Dubová 81, 09011 Dubová

Spisová značka, typ konania:
5OdK/73/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
26.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 04.02.2019
do 10.11.2020
Navrhovatelia:
Alexovič Milan, 81, 09011 Dubová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 77 944,87 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie