Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/88/2019

(FO) Sivák Ivan (06.12.1991)

Cigeľka 88, 08602 Cigeľka

Spisová značka, typ konania:
2OdK/88/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 21.02.2019
Stav konania:
21.02.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.01.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.02.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sivák Ivan, 88, 08602 Cigeľka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 510,66 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--