(PO) FRAGOPOLIS TRADE, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 03646921

Prešov , Prešov

Spisová značka, typ konania:
1K/2/2009, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
Stav konania:
08.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.01.2009 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lipták, likvidátor Jozef, JUDr., Šalgovícka 41 , 08006 Ľubotice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--