(FO) Brodňan Ľudovít

Stránske 202 , 01311 Stránske 202

Spisová značka, typ konania:
1NcKR/3/2010, Iné
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
od 16.12.2014
Stav konania:
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
27.09.2010 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
09.12.2015 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Miho - SKP Michal, Mgr., Mariánske námestie 161/20 , 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky
Typ konania podľa územnej platnosti:
--