Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/38/2019

(FO) Jaščegová Silvia (14.02.1973)

Jarná 185/7 , 07643 Čierna nad Tisou

Spisová značka, typ konania:
30OdK/38/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
18.05.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
07.02.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.02.2019 - Vyhlásený konkurz
18.05.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Jaščegová Silvia, Jarná 185/7 , 07643 Čierna nad Tisou, Slovensko
Lehoty:
15.04.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
29.04.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
15.05.2019 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Podľa čl.3 ods.1 EÚ 2015/848