Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/111/2019

(FO) Oračko Milan (19.06.1989)

Podhorany 119, 05993 Podhorany

Spisová značka, typ konania:
2OdK/111/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 06.03.2019
Stav konania:
06.03.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.02.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.03.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Oračko Milan, 119, 05993 Podhorany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--