Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/115/2019

(FO) Pompa Ján (15.04.1975)

Stráne pod Tatrami 111, 05976 Stráne pod Tatrami

Spisová značka, typ konania:
5OdK/115/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Stav konania:
13.11.2019 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
12.02.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.03.2019 - Vyhlásený konkurz
13.11.2019 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Pompa Ján, 111, 05976 Stráne pod Tatrami, Slovensko
Lehoty:
21.03.2019 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
23.04.2019 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
30.04.2019 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
06.05.2019 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
23.05.2019 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--