Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/127/2019

(FO) Hrabčáková Renáta (04.10.1975)

Ďumbierska 6867/13 , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/127/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
09.03.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.02.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.03.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hrabčáková Renáta, Ďumbierska 6867/13 , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--