Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/70/2019

(FO) Bočejová Katarína (03.12.1977)

SNP 7/15 , 01851 Nová Dubnica

Spisová značka, typ konania:
40OdK/70/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 28.02.2019
Stav konania:
28.02.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
13.02.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.02.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bočejová Katarína, SNP 7/15 , 01851 Nová Dubnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--