Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/49/2019

(FO) Dubecová Dana (22.10.1969)

Stavbárska 5178, 82107 Bratislava-Vrakuňa

Spisová značka, typ konania:
37OdK/49/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
09.03.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
20.02.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.03.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--